ข้อมูลหน่วยงานของจังหวัด ที่สามารถประมวลผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงในรูปของภาพ แผนที่ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย หรือฐานข้อมูล
 
Copyright 2007 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / Site Require Internet explorer6.0+ / Display Screen 1024x768 pixels / Log in